OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Zapoznać się z regulaminem spływu i zasadami bezpieczeństwa na spływie kajakowym.

Podporządkować się regulaminowi imprezy i poleceniom organizatora spływu.

Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów i ratowników, niezbędnych do przeprowadzenia spływu.

Na spływie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Jeżeli organizator spływu będzie miał wątpliwości co do stanu trzeźwości, uczestnik nie będzie dopuszczony do spływu w danym dniu.

Udzielać pomocy w razie potrzeby innym uczestnikom spływu na trasie spływu i obozowisku.

Nie zanieczyszczać trasy spływu i miejsc biwakowania.

Podczas płynięcia uczestnik ma obowiązek płynięcia w zapiętej kamizelce.

W stosunku do uczestników innych spływów oraz ludności miejscowej uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania.

Dbać o powierzony sprzęt turystyczny.

Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

Opłaty za zniszczenie lub zagubienie powierzonego sprzęt tj:

Kajak Pro Tour 470 zagubienie 2600 PLN/ 1 kajak.
Kajak Traper zagubienie 2300 PLN/ 1 kajak.
Kajak 570 Duży 1850 PLN/1 kajak
Kajaki Pro Tour 470, Traper ,Kajak 570- uszkodzenie, przetarcie dna na wylot – wg. oceny
Wiosło polietylenowe – złamanie lub zagubienie 1 sztuki: 150 PLN.
Wiosło drewniane – złamanie lub zagubienie 1 sztuki: 90 PLN.
Kamizelka asekuracyjna AQUARIUS – zniszczenie powodujące utratę przez kamizelkę jej właściwości lub zagubienie 1 sztuki: 100 PLN.
Kamizelka asekuracyjna AQUARIUS specjalna dla dziecka – zniszczenie powodujące utratę przez kamizelkę jej właściwości lub zagubienie 1 sztuki: 140 PLN.
Pozostałe wypożyczone sprzęty – wg. ustaleń