Zalew Jeziorsko

Obszar obejmuje zbiornik zaporowy o powierzchni 1700-4200 ha i głębokości do 2,5 m. Zalew rozciąga się pomiędzy miejscowościami Skęczniew i Warta na długości 16 km w pradolinie Warty i osiąga szerokość do 3,5 km. Położony na pograniczu powiatów poddębickiego, sieradzkiego oraz województwa wielkopolskiego (powiat turecki), między miastem Wartą na południu, a miejscowością Skęczniew na północy, gdzie zlokalizowano zaporę. Zalew wybudowano w 1986 roku w celu regulacji przepływów rzeki i nawadniania użytków rolnych, ponadto spełnia funkcje rekreacyjne i energetyczne. Zapora czołowa zbiornika została wykorzystana do wytwarzania energii w elektrowni wodnej o charakterze przepływowym o mocy 4,89 MW

Początek zbiornika retencyjnego Jeziorsko. Połowę jeziora stanowi rezerwat ornitologiczny chroniący ostoję ptaków wodno-błotnych. Płynąc przez rezerwat NIE WOLNO WYSIADAĆ Z KAJAKÓW. Od miejscowości Warta w zależności od poziomu wody mogą pojawić się utrudnienia w pokonywaniu rozlewisk z licznymi wyspami i płyciznami. Trasę najlepiej pokonać lewym brzegiem. Na brzegach zbiornika znajduje się wiele ośrodków turystycznych gdzie można zaplanować odpoczynek na jednej z wielu plaż. Dalszy spływ uniemożliwia zapora elektrowni, którą należy pokonać przenosząc kajaki na odległość około 700 metrów. Ze względu na długość drogi i dodatkowe przeszkody (dwa progi wodne poniżej zapory głównej) radzimy skorzystać z przewozu kajaków na drugą stronę zapory w Skęczniewie.

Przykład trasy zalewem Jeziorsko

  • Warta – Skęczniew
  • Warta – Ostrów Warcki